دبیرستان پسرانه علوم پزشکی
نوروز97نوروز 9612طاق بستان

کلاس آموزشی

تصاویر کلاس آموزش بهداشت دهان و دندان با حضور دکتر عسگری و دکتر فرهادی برگزار گردید . 

فعالیت های مربیان بهداشت

1.بررسی بهداشت کلاس ها وبطور کلی فضای مدرسه و تذکر به خدمتگزار درچند مورد جزئی علی رغم تمیزکاری کل مدرسه قبل از شروع سال تحصیلی جدید
2.بررسی ایمنی محیط مدرسه وکارت صحت مزاج مستخدم وشارژ کپسول های آتش نشانی
3.بررسی شناسنامه های سلامت دانش آموزان پایه ی اول ازنظرتکمیل بودن سنجش- کارت واکسن ودر صورت لزوم پیگیری نواقص آنها
4.شناسایی دانش آموزانی که مشکل خاصی دارند{توسط پزشک یا اولیاء آنها یاد آوری شده } برای توجه ومراقبت بیشتر از آنها
5.تشکیل شورای بهداشتی
6.انتخاب بهداشتیاران
7. آماده سازی پوستر های اموزشی ونصب در تابلو بهداشتی به مناسبت روز جهانی قلب
8.آموزش فردی بصورت روزانه ویاد آوری پاره ای از نکات بهداشتی  سر کلاسها
9. آموزش اولیه بهداشتیاران
10. تهیه ی کارت و ابلاغ جهت افتتا حیه ی بهداشتیاران
16. برگزاری مراسم افتتا حیه ی بهداشتیاران در روز15 مهرماه همزمان با روزجهانی کودک