دبیرستان پسرانه علوم پزشکی
نوروز97نوروز 9612طاق بستان

معنی نام #عناصر

H
هیدروژن ترکیبی است از Hydro+Genes به معنای مولد آب
⚛️Li
لیتیم از کلمه ی Lithos به معنای سنگ گرفته شده است.
⚛️Na
سدیم از کلمه ی Sodanum به معنای علاج سردرد گرفته شده است.
⚛️K
پتاسیم از کلمه ی Pot ash به معنای خاکستر ظرف گرفته شده است. زیرا آن را در ترکیب خاکستر یافتند.

-ادامه مطلب-


⚛️Rb
روبیدیم از کلمه ی Rubidus به معنای قرمز سیر گرفته شده است.
⚛️Cs
سزیم از کلمه ی Coesius به معنای آبی آسمانی گرفته شده است.
⚛️Fr
فرانسیم از کلمه ی France از کلمه ی فرانسه که این عنصر در آنجا کشف شده است، گرفته شده است.
⚛️Be
بریلیم از کلمه ی Beryllos به معنای سنگ معدنی بریل گرفته شده است.
⚛️ℳg
منیزیم از کلمه ی مگنزیای باستان در منطقه ی تسالی یونان گرفته شده است.
⚛️Ca
کلسیم از کلمه ی Calx به معنای آهک گرفته شده است.
⚛️Sr
استرانسیوم از کلمه ی Strontian که شهری است در اسکاتلند گرفته شده است.
⚛️Ba
باریم از کلمه ی Barys به معنای سنگین گرفته شده است.
⚛️Ra
رادیم از کلمه ی Radius به معنای اشعه گرفته شده است.
⚛️B
بور از کلمه ی عربی و فارسی بوراکس (درخشان) گرفته شده است
⚛️Al
آلومینیم از کلمه ی Alumen یا Aluminis به معنای زاج گرفته شده است.
⚛️Ga
گالیم از کلمه ی Galia به معنای فرانسه گرفته شده است.
⚛️In
ایندیم In به علت رنگ آن از کلمه ی Indicum به معنای رنگ نیلی گرفته شده است.
⚛️Tl
تالیم از کلمه ی Thallos به معنای شاخه سبز گرفته شده است.
⚛️C
کربن به علت ساختار زغال از کلمه ی Carbo به معنای زغال گرفته شده است.
⚛️Si
سیلیسیم یا سیلیکون از کلمه ی Silex به معنای سنگ چخماق گرفته شده است.
⚛️Ge
ژرمانیوم از کلمه ی Germania به معنای کشور آلمان گرفته شده است.

⚛️Sn
قلع از کلمه ی Tinia به معنی خدای اتروسکن گرفته شده است.
⚛️Pb
سرب از کلمه ی Lead که اصطلاح آنگلوساکسون است، گرفته شده است.
⚛️N
نیتروژن ترکیبی از کلمات Nitron+genes است که به معنای مولد سودا می باشد.
⚛️P
فسفر از کلمه ی Phosphoros به معنای آورنده ی نور گرفته شده است.
⚛️As
آرسنیک از کلمه ی Arsenium به معنای رنگدانه محبوب زرد گرفته شده است.
⚛️Sb
آنتیموان ترکیبی است از کلمات Anti+monos به معنای غیرتنها گرفته شده است.
⚛️Bi
بیسموت از کلمه ی Bisemutum که نام آلمانی عنصر است گرفته شده است.
⚛️O
اکسیژن ترکیبی از کلمات Oxys + genes است که به معنای مولد اسید می باشد.
⚛️S
گوگرد از کلمه ی Sulphur به معنای گوگرد گرفته شده است.
⚛️Se
سلنیم از کلمه ی Selene به معنای ماه گرفته شده است.
⚛️Te
تلوریم از کلمه ی Tellus به معنای زمین گرفته شده است.
⚛️Po
پلونیم از کلمه ی Poland که نام کشور لهستان زادگاه ماری کور است گرفته شده است.
⚛️F
فلوئور ازکلمه ی Fluere به معنی جریان گرفته شده است.
⚛️Cl
کلر از کلمه ی Chloros به معنای زرد مایل به سبز گرفته شده است.
⚛️Br
برم به علت بوی بد آن از کلمه ی Bromos به معنای تعفن گرفته شده است.

⚛️I
ید از کلمه ی Ioeides به معنای بنفش رنگ گرفته شده است.
⚛️At
استاتین از کلمه ی Astatos به معنای ناپایدار گرفته شده است.
⚛️He
هلیم از کلمه ی Helios به معنای خورشید گرفته شده است.
⚛️Ne
نئون از کلمه ی Neos به معنای جدید گرفته شده است.
⚛️Ar
آرگون از کلمه ی Argos به معنای غیرفعال گرفته شده است.
⚛️Kr
کریپتون از کلمه ی Kryptos به معنی پنهان گرفته شده است.
⚛️Xe
زنون یا گزنون از کلمه ی Xenos به معنای عجیب و غریب گرفته شده است.
⚛️Rn
رادون تلفیق دیگری از نام عنصر رادیم است.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*