دبیرستان پسرانه علوم پزشکی
نوروز97نوروز 9612طاق بستان

مبعث پیامبر

????ای احمدیان به نام احمد صلوات????هر دم به هزار ساعت از دم صلوات????

????از نور محمدی دلم مسرور است????????یوسته بگو تو بر محمد صلوات????
????????????الّلهُمَّ صلّ????????
????علْی ????????
????محَمَّدٍ ????????
????وآلَ????????
????محَمَّدٍ????????
????وعَجِّل????????
???? فرَجَهُم????????

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*