دبیرستان پسرانه علوم پزشکی
نوروز97نوروز 9612طاق بستان

داستان و حکایات

زندگی
1397/01/22 ساعت 22:33:34
داستان
1396/09/24 ساعت 22:14:54
آگهی عجیب
1395/11/20 ساعت 00:18:04
زمانی که جوش می آوری
1395/01/25 ساعت 21:41:56
خدایا شکـــــرت
1394/10/17 ساعت 20:16:15
مشکل ما در فهم زندگی ست
1394/10/17 ساعت 20:14:40
کینه
1394/03/14 ساعت 11:32:30
دو دیوانه
1394/02/11 ساعت 21:57:21
رقابت سکون ندارد
1394/02/11 ساعت 00:58:11
مقدس ..
1394/02/09 ساعت 22:50:58
زندگی خروسی
1394/02/03 ساعت 22:06:38
داستان
1394/01/25 ساعت 21:08:22
داستان چهار برادر
1394/01/22 ساعت 17:39:45
داستان کوتاه طنز
1394/01/22 ساعت 17:13:59
داستان کوتاه طنز
1394/01/22 ساعت 17:13:13
داستان آهنگر
1394/01/21 ساعت 00:53:25
داستان کوتاه سوگند
1394/01/21 ساعت 00:48:45
داستان کوتاه سوگند
1394/01/21 ساعت 00:44:48
بهشت و جهنم
1394/01/16 ساعت 11:11:30
ایا می دانستید
1393/12/25 ساعت 00:07:48
کجا را نگاه می‌کنید؟
1393/12/23 ساعت 21:46:58
چو من آیم او رود
1393/12/23 ساعت 21:46:31
مقدس ..و مرد پلید..
1393/12/19 ساعت 23:20:20
مراقب حرفهایتان باشید
1393/12/14 ساعت 22:17:46
داستان
1393/11/22 ساعت 20:50:54
رشد انسان
1393/11/14 ساعت 20:08:39
مدیر موفق
1393/11/14 ساعت 20:08:03
جواب خوبی
1393/11/14 ساعت 20:07:46
بافتن :
1393/11/07 ساعت 01:15:04
پیرمرد و شخم زدن زمین
1393/10/26 ساعت 13:17:18
مسابقه کتابخوانی
1393/10/18 ساعت 01:38:25
اتفاقات
1393/10/18 ساعت 01:20:29
خرس قرمز شکمو
1391/08/03 ساعت 19:39:13