دبیرستان پسرانه علوم پزشکی
نوروز97نوروز 9612طاق بستان

اطلاعات تماس

آدرس مدرسه :

 کرمانشاه - حافظیه - خیابان رازی - خیابان کلانتری - دبیرستان دوره اول

تلفن :

8393100 - 0833 

8358042 - 0833

 آدرس وب سایت :

www.opsch.ir