دبیرستان پسرانه علوم پزشکی
نوروز97نوروز 9612طاق بستان

گربه و کاسه

   عتیقه فروشی در روستایی به منزل رعیتی ساده وارد شد دید کاسه ای نفیس و قدیمی دارد   که در گوشه ای افتاده و گربه در آن آب میخورد..

 
ادامه مطلب...

از فرصت ها استفاده کنید!

مردی با اسلحه وارد یک بانک شد و تقاضای پول کرد.

وقتی پولهارا دریافت کرد رو به یکی از مشتریان بانک کرد و پرسید : آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟
مرد پاسخ داد : بله قربان من دیدم.

سپس دزد اسلحه را به سمت شقیقه مرد گرفت و او را در جا کشت.

او مجددا رو به زوجی کرد که نزدیک او ایستاده بودند و از آنها پرسید: آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟

مرد پاسخ داد : نه قربان ، من ندیدم ؛ اما همسرم دید!

 

لطیفه های دانش آموزی

 

 

پاسخ های جالب  دانش آموز باعث شد ، تامعلم از دادن  نمره صفر به او خود داری کند

ناپلئون درکدام جنگ مرد؟

در آخرین جنگش!

اعلامیه استقلال امریکا در کجا امضا شد؟

در پایین صفحه.

چگونه می توانید یک تخم مرغ خام را به زمین بتنی بزنید بدون آن که ترک بردارد؟

زمین بتنی خیلی سخت است و ترک بر نمی دارد!

علت اصلی طلاق چیست؟

ازدواج!

علت اصلی عدم مردود شدن دانش آموزان چیست؟

امتحانات.

چه چیزهایی را هرگز نمی توان درصبحانه خورد؟

نهار و شام!

چه چیزی شبیه به نیمی از یک سیب است؟

نیم دیگر آن سیب!

اگر یک سنگ قرمزی را در دریای آبی بیاندازید، چه خواهد شد؟

خیس خواهد شد!

یک فرد چگونه می تواند هشت روز نخوابد؟

مشکلی نیست، شبها می خوابد!

چگونه می توانید فیلی را با یک دست بلند کنید؟

شما امکان ندارد فیلی را پیدا کنید که یک دست داشته باشد!

اگر در یک دست خود سه سیب و چهار پرتقال و در دست دیگر سه پرتقال و چهار سیب داشته باشید، کلا چه خوهید داشت؟

دستهای خیلی بزرگ!

اگر هشت نفر در ده ساعت یک دیوار را بسازند، چهار نفر آن را در چند ساعت خواهند ساخت؟

هیچ! چون دیوار قبلا ساخته شده!

لطیفه های دانش آموزی

معلم:احمد صیغه ی زدن را صرف کن؟
احمد:آقا اجازه! زدم،زدی،دعوا شد!!

 

معلم:پسرم!سلطان حسین چگونه بر تخت سلطنت نشست؟
شاگرد:آقا چهار زانو!

 

شاگرد:آقا حرف اضافه چیه؟
معلم:همین سوال بی ربط تو!

 

مادر:حسن!تا کی می خواهی در رفتن به مدرسه لجبازی کنی؟
حسن:تا آخر خرداد ماه!