دبیرستان پسرانه علوم پزشکی
نوروز97نوروز 9612طاق بستان

موبایل ...

تاحالا دقت کردین تودست همه از کودک تا پیر موبایل هست یا اس ام اس می فرستن یا حرف می زنن ویا بازی می کنن.درحالی که از اثرات مضروزیان بارآن بی خبراندویا توجه نمی کنن.

 
ادامه مطلب...

سایت کامپیوتر مدرسه

1