دبیرستان پسرانه علوم پزشکی
نوروز97نوروز 9612طاق بستان

اسامی اعضای انجمن اولیاء و مربیان آموزشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در انجمن

شماره همراه

1

نورمحمد امیری

رئیس انجمن

09183332243

2

لیلا حامدی

نایب رئیس

09183574210

3

فرشته تیموری

منشی و رابط

09188318645

4

قصی خاطری

عضو

09181316285

5

فرزانه الوندی

عضو

09188552301

6

زهرا ویسی

عضو

09181162847

7

لیلا صیادی

عضو

09181301703

اسامی اعضای انجمن شورای دانش آموزی

اسامی اضای انجمن شورای دانش آموزی :

1-ایلیا اصحابی

2-سپهر پروین

3-علی خانی

4-پارسا امیری

5-علیرضا احمدوندی

6-سامیا شاکرمی

7-محمد مهدی جسمانی

اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه

اعضای انجمن اولیا و مربیان دبیرستان :

 

اعضای انجمن اولیا و مربیان

ا عضای انجمن اولیا و مربیان                                                                                                                                         1- دکتر حمیدرضا فرهادی رئیس انجمن                                                 

2-نورمحمد امیری   نایب رئیس انجمن

3-لیلا حامدی     منشی                                                                 

4-ایرج ایینی     عضو                                                                   

5- فرزین ابراهیمی فرد  عضو                                                           

6-طیبه بهمن  یاریان     عضو                                                                                                                                                                      7- خانم اعتضادی فر عضو                                                                                                                       


ادامه مطلب...