دبیرستان پسرانه علوم پزشکی
نوروز97نوروز 9612طاق بستان

جلسه انجمن

دبیرستان پسرانه علوم پزشکی, [۱۰.۱۲.۱۷ ۰۹:۰۶]
دومین جلسه انجمن اولیاء مربیان که روز دوشنبه 96/9/20 ساعت 13 ظهر در دفتر آموزشگاه تشکیل شد اعضاء ضمن بیان نکته نظرات پیرامون موارد ذیل تیادل نظرکردتد 1- نکات آموزشی ( امتحانات مستمر —امتحانات ترم اول - تعطیلی دانش آموزان در زمان امتحانات وغیره 2 -نکات تربیتی ( برگزاری کلاس آموزش خانواده ها - کلاس مشاوره برای دانش آموزان و غیره ) -3 مسابقات ورزشی و فعالیتهای ورزشی ) مدیریت آموزشگاه از تمامی اعضاء بایت بیان نکات خوب و مفید جهت پیشرفت اموزشگاه و دانش آموزان نهایت سپاس و تشکر را دارد


ادامه مطلب...

زندگینامه و بیوگرافی همت علی اکرادی


ادامه مطلب...

عکس های مراسم اهدا جوایز دانش آموزان برتر تحصیلی و ورزشی در نوبت اول سال تحصیلی94/95


ادامه مطلب...

2

2

2

1

1

1