دبیرستان پسرانه علوم پزشکی
کرمانشاهاسلایدشو

????چه جوری درس بخونیم؟؟ ????

؟ ????1_????نور اتاق خوب و کافی باشه????????

2_از میز تحریر استفاده کنید و هنگام درس خوندن دراز نکشید????????

3_???? فقط کتابی رو که توی اون لحظه میخواین مطالعه کنید روی میز بذارین و???????????????????? بقیه کتب رو از جلوی دیدتون بردارین????

4_ ????????یه پارچ آب تازه یا آبمیوه طبیعی کنارتون بذارین و گاهی کمی ازش بنوشید????

5_ ????موهاتون رو قبل مطالعه شونه زده و لباس تمیز بپوشید????

6_ قبل درس خوندن برنامه تون رو بنویسید که مثلا تا 2 ساعت 1 فصل باید رابخونم????

7_????????گاهی یه سیب بخورین( قبل از خوردن اونو بو کنین . بوی سیب توی روحیه انسان تاثیر فوق العاده ای داره)????

8_????????????☎️???????? تلویزیون رادیو ضبط و کامپیوتر رو توی اطرافتون رو خاموش کنیدیا به اتاقی برای مطالعه برین که فاقد این وسایل باشن????

9_نکات مهم درسی رو یادداشت کنید حتما خلاصه برداری کنید????

10_???? به تعداد صفحات نخونده کتاب مدام نگاه نکنید و اونا رو مدام نشمورید????

11_ اگه بخشی از درس توی خاطرتون نمیمونه اونویادداشت کنید????

12_????گاهی با صدای بلند مرور کنید مخصوصا وقتی همه اش حواستون پرت میشه????

13_????موبایل رو خاموش کنیدو اصلادم دستون نباشه????????

14_ دمای اتاق رو تنظیم کنید چون سرما باعث خستگی و کسالت و گرما باعث خواب آلوده شدن شما میشه????????

15._بعد 1.5 ساعت درس خوندن استراحت کنیدسپس قبل درس بعدی ؛درس خونده شده رو مرور کنید ????????

دسته_بندی_دانش_آموزان_ضعیف


#دسته_بندی_دانش_آموزان_ضعیف

????در رابطه با عملکرد تحصیلی ضعیف دانش آموزان می توان آنها را به 4گروه تقسیم کرد:

#گروه_اول کسانی هستند که اصلا سراغ درس خواندن نمی روند و درس خواندن جزء اولویت های آنان نیست. این افراد حاضرند هر کاری به جز درس خواندن انجام بدهند.

#گروه_دوم کسانی اند که تصمیم به درس خواندن می گیرند و مقدمات مطالعه را هم فراهم می کنند ولی بعد از گذشت 10 الی 15 دقیقه حوصله شان سر می رود و رهایش می کنند. و یا به گفته خودشان انگار کتاب قرص خواب است و زودی خوابشان می گیرد. این افراد اراده ضعیفی در به اتمام رساندن کاری را دارند و ثابت قدم نیستند.

#گروه_سوم آن دسته ای هستند که برای درس خواندن برنامه دارند. آنان تصمیم هم می گیرند و چه بسا 45 دقیقه تا 1 ساعت هم مطالعه کنند ولی در پایان برای جمع بندی و ارزشیابی عملکردشان ضعیف است انگاری هیچی نخوانده اند. دقیقا مثل آن دانش آموزانی که اظهار می کنند: "نمی دانم چرا هر چه می خوانم هیچی وارد کله ام نمی شود." یا " خواندن و نخواندن من هیچ فرقی بحالم ندارد.

#گروه_چهارم کسانی هستند که برای درس خواندن برنامه ریزی می کنند و هدف هم دارند. آنها بر عکس گروه سوم در پایان جمع بندی و ارزیایی خودشان عملکرد خوبی دارند ولی وقتی وارد مدرسه می شوند قادر به پاسخگویی شفاهی و کتبی نیستند. مثل دانش آموزانی که می گویند: " من هر چی می خوانم هنگام امتحان همه اش فراموش می شوند" یا "توی خونه خیلی خوب جواب می دهم ولی وقتی معلم می پرسد هر چه به مغزم فشار وارد می کنم هیچی یادم نمیاد."

حال برای هر گروه از دانش آموزان راهکار خاصی وجود دارد که مشاوران باید با توجه به اطلاعات حاصله از فرم سنجش پیشرفت تحصیلی ابتدا مشخص کنند که این دانش آموزان در کدام گروه قرار دارند و سپس راهکارهای لازم را آموزش بدهند.

#راهکارها

#دانش_آموزان_گروه_اول نیاز به #ایجاد_انگیزه دارند تا بتوانند درس خواندن را جز اولویت هایشان قرار بدهند. انگیزه برای این دانش آموزان حکم موتور ماشین را دارد که وقتی روشن شود ماشین هم حرکت می کند.

#گروه_دوم نیازمند #هدف-گزاری کوتاه مدت و #مدیرت_زمان می باشند. آنها باید ابتدا زمان های کوتاه را هدف گزاری کنند و به مرور، زمان مطالعه را افزایش بدهند. همچنین باید مدیریت زمان و برنامه ریزی طراحی کنند.

#گروه_سوم عوامل #حواسپرتی_بالایی دارند. باید روی تقویت تمرکز حواس آنها کار کرد. همچنین آشفتگی ذهنی آنها را باید بررسی کرد. علاوه براین روش های مطالعه را باید به آنها آموزش داد.

#گروه_چهارم #اضطراب_امتحان دارند. این افراد به احتمال زیاد دارای والدین کمال گرا با سبک فرزندپروری مستبدانه هستند. انتظارات تحصیلی از آنها بالاست. در واقع این دانش آموزان از پیامدهای نمره کم امتحان می ترسند و چه بسا با تنبیه های شدیدی مواجه بشوند. پس باید روی کاهش اضطراب آنها کار کرد و در بیشتر مواقع باید جلسات مشاوره خانواده برگزار بشود تا منبع اضطراب که والدین هستند را تغییر داد.

????در رابطه با عملکرد تحصیلی ضعیف دانش آموزان می توان آنها را به 4گروه تقسیم کرد:

#گروه_اول کسانی هستند که اصلا سراغ درس خواندن نمی روند و درس خواندن جزء اولویت های آنان نیست. این افراد حاضرند هر کاری به جز درس خواندن انجام بدهند.

#گروه_دوم کسانی اند که تصمیم به درس خواندن می گیرند و مقدمات مطالعه را هم فراهم می کنند ولی بعد از گذشت 10 الی 15 دقیقه حوصله شان سر می رود و رهایش می کنند. و یا به گفته خودشان انگار کتاب قرص خواب است و زودی خوابشان می گیرد. این افراد اراده ضعیفی در به اتمام رساندن کاری را دارند و ثابت قدم نیستند.

#گروه_سوم آن دسته ای هستند که برای درس خواندن برنامه دارند. آنان تصمیم هم می گیرند و چه بسا 45 دقیقه تا 1 ساعت هم مطالعه کنند ولی در پایان برای جمع بندی و ارزشیابی عملکردشان ضعیف است انگاری هیچی نخوانده اند. دقیقا مثل آن دانش آموزانی که اظهار می کنند: "نمی دانم چرا هر چه می خوانم هیچی وارد کله ام نمی شود." یا " خواندن و نخواندن من هیچ فرقی بحالم ندارد.

#گروه_چهارم کسانی هستند که برای درس خواندن برنامه ریزی می کنند و هدف هم دارند. آنها بر عکس گروه سوم در پایان جمع بندی و ارزیایی خودشان عملکرد خوبی دارند ولی وقتی وارد مدرسه می شوند قادر به پاسخگویی شفاهی و کتبی نیستند. مثل دانش آموزانی که می گویند: " من هر چی می خوانم هنگام امتحان همه اش فراموش می شوند" یا "توی خونه خیلی خوب جواب می دهم ولی وقتی معلم می پرسد هر چه به مغزم فشار وارد می کنم هیچی یادم نمیاد."

حال برای هر گروه از دانش آموزان راهکار خاصی وجود دارد که مشاوران باید با توجه به اطلاعات حاصله از فرم سنجش پیشرفت تحصیلی ابتدا مشخص کنند که این دانش آموزان در کدام گروه قرار دارند و سپس راهکارهای لازم را آموزش بدهند.

#راهکارها

#دانش_آموزان_گروه_اول نیاز به #ایجاد_انگیزه دارند تا بتوانند درس خواندن را جز اولویت هایشان قرار بدهند. انگیزه برای این دانش آموزان حکم موتور ماشین را دارد که وقتی روشن شود ماشین هم حرکت می کند.

#گروه_دوم نیازمند #هدف-گزاری کوتاه مدت و #مدیرت_زمان می باشند. آنها باید ابتدا زمان های کوتاه را هدف گزاری کنند و به مرور، زمان مطالعه را افزایش بدهند. همچنین باید مدیریت زمان و برنامه ریزی طراحی کنند.

#گروه_سوم عوامل #حواسپرتی_بالایی دارند. باید روی تقویت تمرکز حواس آنها کار کرد. همچنین آشفتگی ذهنی آنها را باید بررسی کرد. علاوه براین روش های مطالعه را باید به آنها آموزش داد.

#گروه_چهارم #اضطراب_امتحان دارند. این افراد به احتمال زیاد دارای والدین کمال گرا با سبک فرزندپروری مستبدانه هستند. انتظارات تحصیلی از آنها بالاست. در واقع این دانش آموزان از پیامدهای نمره کم امتحان می ترسند و چه بسا با تنبیه های شدیدی مواجه بشوند. پس باید روی کاهش اضطراب آنها کار کرد و در بیشتر مواقع باید جلسات مشاوره خانواده برگزار بشود تا منبع اضطراب که والدین هستند را تغییر داد.

مدارس نمونه و تیز هوشان

???? قابل توجه اولیا گرامی و دانش آموزان پایه نهم 

✍️ با سلام و با عرض تبریک به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸ به اطلاع اولیا ارجمند ودانش آموزان پایه نهم می رساند اطلاعات تکمیلی دستور العمل ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ( ۹۹-۱۳۹۸ ) ، به شرح ذیل اعلام می گردد :
✅ کلیه مراحل ثبت نام توسط داوطلبان و اینترنتی و از طریق سامانه (azmoon.medu.ir ) خواهد بود و طبق دستورالعمل ارسالی ، مدارس محل تحصیل دانش آموزان هیچ مسئولیتی نخواهند داشت .
✅ آزمون مدارس تیز هوشان و نمونه دولتی همزمان در یک مرحله برگزار می شود .
✅ ثبت نام از روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱/۱۹ لغایت دوشنبه ۹۸/۱/۲۶ انجام خواهد شد .
✅ دریافت کارت ورود به جلسه ۵ روز قبل از آزمون و از طریق سامانه فوق الذکردر اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت .
✅ آزمون راس ساعت ۹ صبح روز جمعه ۹۸/۰۳/۳۱ برگزار می شود .
✅ برای مدارس تیزهوشان داشتن حداقل معدل کل سالانه ۱۹ در پایه هشتم در خرداد ماه ۹۷ الزامی می باشد .
✅ برای مدارس نمونه دولتی داشتن حداقل معدل ۱۷ برای فارغ التحصیلان پایه نهم الزامی می باشد.

???? نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز در بخشنامه ارسالی توضیح داده شده است .⏬
???? دبیرستان غیر دولت علوم پزشکی (برای دانش آموزان پایه نهم در این آزمون آرزوی موفقیت دارد .

.

اطلاعیه برای پایه نهم

* قابل توجه کلیه اولیای پایه نهم *

ضمن عرض ادب وسلام با توجه به نزدیک شدن پایان مهلت برگزاری آزمونهای مشاوره ای، مقتضی است باتوجه به اهمیت هدایت تحصیلی  ومحاسبه نمرات آزمونها در انتخاب رشته؛ هرچه سریع تر نسبت به پیگیری اجرای آزمون های مشاوره ای دانش آموزان / توانایی و رغبت / اقدام و در پایان حتما تاکید نمایید گزینه ثبت نهایی را انتخاب نمایند. 

ضمنا فرم اولویت بندی نظرخواهی دانش آموزان که قبلا تکمیل نموده اند جهت ثبت در سایت همگام فعال شده ؛ لطف بفرمایید باهماهنگی وبراساس کلیپ پیوست تکمیل وگزارش فعالیت رابه دفتر مشاوره آموزشگاه اطلاع دهید.