دبیرستان پسرانه علوم پزشکی
کرمانشاهاسلایدشو

تعطیلی کلاس فوق برنامه

با احترام کلاسهای فوق برنامه روزهای شنبه و دوشنبه با توجه به ماه مبارک رمضان بزگزار نمی گردد و کلاسها در ساعت یک ظهر تعطیل می گردد 

برنامه امتحانات نوبت دوم پایه هفتم - خرداد 98

برنامه امتحانات نوبت دوم پایه هشتم - خرداد 98

برنامه امتحانات نوبت دوم پایه نهم - خرداد 98