ببینید | اولین تصاویر از شلیک فوج نخست موشک‌های بالستیک ایران به سمت اسرائیل

ایرنا از شلیک فوج نخست موشک‌های بالستیک ایران به سمت اهدافی در عمق سرزمین‌های اسرائیل خبر داد./ایرنا

ببینید | اولین تصاویر از شلیک فوج نخست موشک‌های بالستیک ایران به سمت اسرائیل

دیدگاهتان را بنویسید