جزییات مزایای جانبی کارکنان دستگاه‌ها اعلام شد

معاون اول رئیس جمهور مصوبات شورای حقوق و دستمزد درباره مزایای جانبی کارکنان دولت و سایر نهادهای حاکمیتی را ابلاغ کرد.

دیدگاهتان را بنویسید