دبیرستان پسرانه علوم پزشکی(متوسطه دوره اول) اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاه

کتاب درسی علوم تجربی هفتم

کتاب درسی علوم تجربی هفتم
سال انتشار۱۳۹۸.۹۹
دبیران علوم تجربی سراسر کشور

http://uupload.ir/view/r1wm_c706.pdf/

خلاصه کتاب علوم تجربی پایه هفتم

خلاصه محتوای کتاب علوم تجربی پایه هفتم فصل های 8 تا15

http://uupload.ir/view/23ax_علوم_هفتم_خرداد.pdf/

ریاضی پایه هفتم(توان)

ریاضی پایه هفتم(توان)

تدریس خانم سمیه میر معینی (10 اسفند 98)

پاسخ تمرین های صفحه ی ۹۵کتاب فارسی پایه ی هفتم

پاسخ تمرین های صفحه ی ۹۵کتاب فارسی پایه ی هفتم

۱–زمان فعل های زیررامشخص ڪنید:
خواهم رفت: آینده
می نویسند: حال و« آینده»
گرفته بودی: گذشته
شنیدیم:گذشته
نشسته بودید: گذشته
آمدند:گذشته

ادامه مطلب...

مطالب مربوط به صفحه ی ۹۴ کتاب فارسی پایه هفتم

مطالب مربوط به صفحه ی ۹۴ کتاب فارسی پایه هفتم


قالب قطعه:

شعری است حداقل دو بیت که فقط مصراع های زوج آن ، باهمدیگر هم قافیه اند . قطعه دارای وحدت موضوعی است و موضوع آن معمولا" مطالب اخلاقی ، اجتماعی ، تعلیمی ، مدح و ... است . قطعه در تمام دوره ها در شعر فارسی رواج داشته است . انوری در قرن ششم ، ابن یمین درقرن هشتم و پروین اعتصامی ( معاصر )، از قطعه سرایان معروفند.


 نمودار وشکل ظاهری قافیه در قطعه  

∆---------            -----------
∆---------             -----------

مطالب مربوط به صفحه ی ۹۳ کتاب فارسی پایه ی هفتم

مطالب مربوط به صفحه ی ۹۳ ڪتاب فارسی پایه ی هفتم

انواع گذشته:

گذشتهٔ ساده = بن ماضی + شناسهٔ فعل: رفتم، رفتی، رفت،رفتیم،رفتید،رفتند.

ادامه مطلب...

پروژه سبزه خوشه گندم- پایه هفتم.

پروژه سبزه خوشه گندم- پایه هفتم.

http://uupload.ir/view/nflh_سبزه_خوشه_گندم-_پایه_هفتم.pdf/

آزمون B درس ریاضی پایه هفتم

آزمون B فصل ۶و۷ ریاضی پایه هفتم( با جواب صحیح)

ادامه مطلب...

آزمون A درس ریاضی پایه هفتم

آزمون Aفصل ۶و۷ ریاضی هفتم (با جواب صحیح)

ادامه مطلب...

آزمون فصل ۵و۶ ریاضی پایه هفتم

آزمون فصل ۵و۶ ریاضی پایه هفتم (با جواب صحیح)

ادامه مطلب...

مشاهده مطالب قدیمی تر...