دبیرستان پسرانه علوم پزشکی(متوسطه دوره اول) اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاه

تکلیف پایان هفته دانش آموزان کلاس های ششم

به نام اوکه بلنداست نام او

شعربخوان وحفظ کن« شیر خدا »، یکی ازمثنوی های شاعرمعاصر زنده یاد سیدمحمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریاراست که درموضوع شخصیت والای حضرت امیرمؤمنان علی (ع ) سروده شده است .به شعرهایی که باموضوع حضرت علی ( ع ) می باشند، « شعرعلوی » گفته می شود.درضمن استادشهریارغزلی نیزبااین موضوع داردکه بسیارمعروف است واغلب شماآن غزل راشنیده اید.بیت اول آن شعر، اینست:
علی« ع» ای همای رحمت،توچه آیتی خدارا
که به ماسوافکندی، همه سایه ی همارا

ادامه مطلب...

مطالب مربوط به صفحه ی ۶۵ کتاب نگارش ششم

مربوط به صفحه ی ۶۵ کتاب نگارش پایه ششم

قسمت درک متن / تمرین ب

دانش آموزان عزیز! این حروف ربط را به ترتیب ،« تأکید می کنم به ترتیب» درجاهای خالی قرار دهیدتامتن، کامل شود.

« و– که – اگرچه – امّا – و – که – اگر »

مطالب مربوط به درس دوازدهم( دوستی– مشاوره ) فارسی ششم

 درس دوازدهم (دوستی-مشاوره)

امیر عنصرالمعالی ڪیڪاوس بن اسڪندربن قابوس بن وشمگیربن زیار.
 از امرای دانشمند خاندان زیاری بوده است.

ادامه مطلب...

مطالب مربوط به صفحه ی ۸۲ ازکتاب فارسی ششم

مطالب صفحه 82

بخشی ازنقشه ی عناصرداستان

داستان­‌نویسان در طول تاریخ همواره از عناصر و ساختارهای خاصی برای خلق و پیڪره‌­بندی داستان بهره گرفته­‌اند.

ادامه مطلب...

برنامه امتحانی نوبت اول پایه ششم - دی ماه 98

کلاس ششم

...