دبیرستان پسرانه علوم پزشکی(متوسطه دوره اول) اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاه

پیش ثبت نام سال 1401-1400

با سلام و خوش آمد گویی خواهشمند است بعد از ثبت نام مدارک تحویل آموزشگاه دهید در غیر این صورت از لیست ثبت نام حذف می گردد
شروع پیش ثبت نام جدید
ویرایش یا چاپ اطلاعات پیش ثبت نام با استفاده از کد رهگیری