دبیرستان پسرانه علوم پزشکی(متوسطه دوره اول) اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاه

اطلاعات تماس

آدرس مدرسه :

 کرمانشاه - حافظیه - خیابان رازی - خیابان کلانتری - دبیرستان دوره اول علوم پزشکی

تلفن :

8393100 - 0833 

8358042 - 0833