دبیرستان پسرانه علوم پزشکی(متوسطه دوره اول) اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاه

] انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان علوم پزشکی ابان ماه 98

اعضای شورای مدرسه

اسامی اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه علوم پزشکی ابانماه93

ردیف

نام و نام خانوادگی

کلاس

سمت

تعداد رای

 

1

حسین مبلغی

دوم

ریس شورا

87

2

بنیامین نژادپاک

ششم

نایب ریس

71

3

باربد صیافی

دوم

دبیرشورا

65

 

4

علی خانی

اول

عضو اصلی

60

5

سینا معتمدی

ششم

عضو اصلی

57

 

6

سامیا شاکرمی

اول

عضو علی البدل

50

7

 

 

محمد مهدی

جسمانی

اول

عضو علی البدل

48

 

 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

شورای دانش آموزی

اهداف تشکیل شورا های دانش آموزی:
     الف) تشکل شورا به منظور تصدی گری، شامل اهداف:
1ـ آماده سازی دانش آموزان برای جامعه پذیری و تمرین مشارکت اجتماعی
2ـ استفاده از توانمندی های مختلف دانش آموزان به مثابه منابع انسانی در اجرای برنامه های درسی
3ـ ایجاد روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت دانش آموزان
4ـ تمرین کار گروهی و آمادگی دانش آموزان برای ایجاد سازمانهای کار آفرین
5 ـ صرفه جویی در هزینه های نیروی انسانی موظف
6 ـ ایجاد حس رقابت بین کلاس ها در امر مشارکت در کارهای مدرسه ( فاستبقوا الخیرات )
7 ـ کاهش فاصله بین مسئولین و دانش آموزان و حذف فاصله کلاس و دفتر
     ب)  تشکل شورا در عرصه اندیشه ورزی شامل اهداف:
1ـ شناسایی نقاط قوت و ضعف دبیرستان از دید دانش آموزان ( باز خوردگیری )
2ـ مشارکت در شناخت نیاز های روز آمد دانش آموزان( ایده یابی و تصمیم سازی )
3ـ رهیافت اجرائی جهت رفع نیازهای فوق ( تصمیم گیری )
4ـ مشارکت در جمع آوری تجارب دیگران
5 ـ تقویت بنیه اندیشه ورزی دانش آموزان
6- هم سوسازی دانش آموزان با سیاست های مدیریت

 

 

شرح وظایف مسئول پایه :
مسئول پایه نقش محوری و کلیدی در راه اندازی ، ساماندهی ، هدایت و اجرای فعالیت شوراهای کلاسی تحت مسئولیت خود را دارد و می بایست دانش آموزان پایه را به فعالیت و مشارکت در شوراهای کلاسی ترغیب نمایند.
برای شوراهای کلاسی در پایه بر عهده دارد که به اختصار می توان به نکات ذیل اشاره نمود :
1-     قرار دادن اساس نامه شوراها در اختیار دانش آموزان
2-     تعریف و تفهیم حیطه اختیارات شوراهای دانش آموزی در سطح مدرسه برای دانش آموزان جدید الورود
3-     ترغیب و تشویق دانش آموزان با خصوصیات خاص جهت مدیریت کلاس در انتخابات شوراها
4-     اختصاص بخشی از زنگ مشاوره جهت پاسخگویی و شفاف سازی وظایف شوراها به دانش آموزان کلاس
5-     برگزاری جلسات هفتگی با اعضاء شورای کلاسی جهت برنامه ریزی فعالیت های جاری و آتی شورای کلاس
6-      پیگیری مصوبات جلسات در طول هفته از مدیران کلاس ها
 
شرح وظایف معاونت فرهنگی :
ارزیابی ،  جمع بندی ، مدیریت کلی و هماهنگی بین شورای سه پایه را درسطح مدرسه بر عهده دارد که این وظایف به اختصار به شرح ذیل می باشد :
1-     تشکیل شورای تائید صلاحیت جهت بررسی صلاحیت کاندیداها، معاونین ونظارت بر نحوه تبلیغات در سطح مدرسه
2-     تشکیل شورای اجرایی وبرگزار کننده انتخابات و نظارت برشمارش آرا
3-     پیگیری برقراری ماهانه جلسات مدیران کلاسی با مدیریت دبیرستان
4-     مشخص نمودن فرایند امتیاز دهی شوراهای کلاسی در طول سال تحصیلی
5-     مشخص نمودن امتیازات کلاسی و شخصی به صورت ماهانه و نصب بر روی تابلوی شوراها
6-      جمع بندی امتیازات سال ، برگزاری جشنواره شوراهای دانش آموزی وتقدیر از معاونین ، مدیران و کلاس برتر
7-     درج نمرات دانش آموزان در کارنامه فرهنگی
وظایف و برنامه های پیشنهادی مدیر و معاونت های کلاسی
مدیر
8-     هدف گذاری و برنامه ریزی کلی برای فعالیت سالانه شورای کلاس
9-     ایجاد حس مشارکت و همکاری های گروهی میان دانش آموزان
10-   استفاده از پتانسیل تمامی دانش آموزان کلاس جهت راه اندازی فعالیت های کلاسی
11-   نظارت  و پیگیری امور از معاونت ها
12-   اجرای طرح های نوین و ابتکاری