دبیرستان پسرانه علوم پزشکی(متوسطه دوره اول) اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاه

دسته_بندی_دانش_آموزان_ضعیف


#دسته_بندی_دانش_آموزان_ضعیف

????در رابطه با عملکرد تحصیلی ضعیف دانش آموزان می توان آنها را به 4گروه تقسیم کرد:

#گروه_اول کسانی هستند که اصلا سراغ درس خواندن نمی روند و درس خواندن جزء اولویت های آنان نیست. این افراد حاضرند هر کاری به جز درس خواندن انجام بدهند.

#گروه_دوم کسانی اند که تصمیم به درس خواندن می گیرند و مقدمات مطالعه را هم فراهم می کنند ولی بعد از گذشت 10 الی 15 دقیقه حوصله شان سر می رود و رهایش می کنند. و یا به گفته خودشان انگار کتاب قرص خواب است و زودی خوابشان می گیرد. این افراد اراده ضعیفی در به اتمام رساندن کاری را دارند و ثابت قدم نیستند.

#گروه_سوم آن دسته ای هستند که برای درس خواندن برنامه دارند. آنان تصمیم هم می گیرند و چه بسا 45 دقیقه تا 1 ساعت هم مطالعه کنند ولی در پایان برای جمع بندی و ارزشیابی عملکردشان ضعیف است انگاری هیچی نخوانده اند. دقیقا مثل آن دانش آموزانی که اظهار می کنند: "نمی دانم چرا هر چه می خوانم هیچی وارد کله ام نمی شود." یا " خواندن و نخواندن من هیچ فرقی بحالم ندارد.

#گروه_چهارم کسانی هستند که برای درس خواندن برنامه ریزی می کنند و هدف هم دارند. آنها بر عکس گروه سوم در پایان جمع بندی و ارزیایی خودشان عملکرد خوبی دارند ولی وقتی وارد مدرسه می شوند قادر به پاسخگویی شفاهی و کتبی نیستند. مثل دانش آموزانی که می گویند: " من هر چی می خوانم هنگام امتحان همه اش فراموش می شوند" یا "توی خونه خیلی خوب جواب می دهم ولی وقتی معلم می پرسد هر چه به مغزم فشار وارد می کنم هیچی یادم نمیاد."

حال برای هر گروه از دانش آموزان راهکار خاصی وجود دارد که مشاوران باید با توجه به اطلاعات حاصله از فرم سنجش پیشرفت تحصیلی ابتدا مشخص کنند که این دانش آموزان در کدام گروه قرار دارند و سپس راهکارهای لازم را آموزش بدهند.

#راهکارها

#دانش_آموزان_گروه_اول نیاز به #ایجاد_انگیزه دارند تا بتوانند درس خواندن را جز اولویت هایشان قرار بدهند. انگیزه برای این دانش آموزان حکم موتور ماشین را دارد که وقتی روشن شود ماشین هم حرکت می کند.

#گروه_دوم نیازمند #هدف-گزاری کوتاه مدت و #مدیرت_زمان می باشند. آنها باید ابتدا زمان های کوتاه را هدف گزاری کنند و به مرور، زمان مطالعه را افزایش بدهند. همچنین باید مدیریت زمان و برنامه ریزی طراحی کنند.

#گروه_سوم عوامل #حواسپرتی_بالایی دارند. باید روی تقویت تمرکز حواس آنها کار کرد. همچنین آشفتگی ذهنی آنها را باید بررسی کرد. علاوه براین روش های مطالعه را باید به آنها آموزش داد.

#گروه_چهارم #اضطراب_امتحان دارند. این افراد به احتمال زیاد دارای والدین کمال گرا با سبک فرزندپروری مستبدانه هستند. انتظارات تحصیلی از آنها بالاست. در واقع این دانش آموزان از پیامدهای نمره کم امتحان می ترسند و چه بسا با تنبیه های شدیدی مواجه بشوند. پس باید روی کاهش اضطراب آنها کار کرد و در بیشتر مواقع باید جلسات مشاوره خانواده برگزار بشود تا منبع اضطراب که والدین هستند را تغییر داد.

????در رابطه با عملکرد تحصیلی ضعیف دانش آموزان می توان آنها را به 4گروه تقسیم کرد:

#گروه_اول کسانی هستند که اصلا سراغ درس خواندن نمی روند و درس خواندن جزء اولویت های آنان نیست. این افراد حاضرند هر کاری به جز درس خواندن انجام بدهند.

#گروه_دوم کسانی اند که تصمیم به درس خواندن می گیرند و مقدمات مطالعه را هم فراهم می کنند ولی بعد از گذشت 10 الی 15 دقیقه حوصله شان سر می رود و رهایش می کنند. و یا به گفته خودشان انگار کتاب قرص خواب است و زودی خوابشان می گیرد. این افراد اراده ضعیفی در به اتمام رساندن کاری را دارند و ثابت قدم نیستند.

#گروه_سوم آن دسته ای هستند که برای درس خواندن برنامه دارند. آنان تصمیم هم می گیرند و چه بسا 45 دقیقه تا 1 ساعت هم مطالعه کنند ولی در پایان برای جمع بندی و ارزشیابی عملکردشان ضعیف است انگاری هیچی نخوانده اند. دقیقا مثل آن دانش آموزانی که اظهار می کنند: "نمی دانم چرا هر چه می خوانم هیچی وارد کله ام نمی شود." یا " خواندن و نخواندن من هیچ فرقی بحالم ندارد.

#گروه_چهارم کسانی هستند که برای درس خواندن برنامه ریزی می کنند و هدف هم دارند. آنها بر عکس گروه سوم در پایان جمع بندی و ارزیایی خودشان عملکرد خوبی دارند ولی وقتی وارد مدرسه می شوند قادر به پاسخگویی شفاهی و کتبی نیستند. مثل دانش آموزانی که می گویند: " من هر چی می خوانم هنگام امتحان همه اش فراموش می شوند" یا "توی خونه خیلی خوب جواب می دهم ولی وقتی معلم می پرسد هر چه به مغزم فشار وارد می کنم هیچی یادم نمیاد."

حال برای هر گروه از دانش آموزان راهکار خاصی وجود دارد که مشاوران باید با توجه به اطلاعات حاصله از فرم سنجش پیشرفت تحصیلی ابتدا مشخص کنند که این دانش آموزان در کدام گروه قرار دارند و سپس راهکارهای لازم را آموزش بدهند.

#راهکارها

#دانش_آموزان_گروه_اول نیاز به #ایجاد_انگیزه دارند تا بتوانند درس خواندن را جز اولویت هایشان قرار بدهند. انگیزه برای این دانش آموزان حکم موتور ماشین را دارد که وقتی روشن شود ماشین هم حرکت می کند.

#گروه_دوم نیازمند #هدف-گزاری کوتاه مدت و #مدیرت_زمان می باشند. آنها باید ابتدا زمان های کوتاه را هدف گزاری کنند و به مرور، زمان مطالعه را افزایش بدهند. همچنین باید مدیریت زمان و برنامه ریزی طراحی کنند.

#گروه_سوم عوامل #حواسپرتی_بالایی دارند. باید روی تقویت تمرکز حواس آنها کار کرد. همچنین آشفتگی ذهنی آنها را باید بررسی کرد. علاوه براین روش های مطالعه را باید به آنها آموزش داد.

#گروه_چهارم #اضطراب_امتحان دارند. این افراد به احتمال زیاد دارای والدین کمال گرا با سبک فرزندپروری مستبدانه هستند. انتظارات تحصیلی از آنها بالاست. در واقع این دانش آموزان از پیامدهای نمره کم امتحان می ترسند و چه بسا با تنبیه های شدیدی مواجه بشوند. پس باید روی کاهش اضطراب آنها کار کرد و در بیشتر مواقع باید جلسات مشاوره خانواده برگزار بشود تا منبع اضطراب که والدین هستند را تغییر داد.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
بازگشت به صفحه قبل...