دبیرستان پسرانه علوم پزشکی(متوسطه دوره اول) اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاه

کسب مقام سوم مسابقات والیبال ناحیه توسط دانش آموزان پایه ششم

کسب مقام دوم والیبال ناحیه توسط دانش آموزان متوسط اول

توزبع قرص ویتامین D

مسابقات آموزشگاهی

مشاهده مطالب قدیمی تر...