هشدار ایران به گروه ۷؛ تصمیمات غیرسازنده باعث افزایش تنش خواهد شد

سفارت ایران در لندن یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو مسوول سازمان ملل، متعهد به اهداف و اصول مصرح در منشور آن سازمان است و بر تعهد خویش به حفظ صلح و امنیت بین المللی اصرار و تاکید می ورزد.

هشدار ایران به گروه ۷؛ تصمیمات غیرسازنده باعث افزایش تنش خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید